Bridgestone E6 är en fantastisk bra boll som passar väldigt många olika spelartyper. Den är förlåtande och har en skön, mjuk känsla. Det är en av de bollar som säljer absolut mest på begagnat-marknaden. Den ersattes 2017 av E6 Soft.

Här följer en förteckning över de olika årsmodellerna

Bridgestone e6 årsmodeller

 

 

 

  • 2005 – originalversionen lanseras
  • 2007 – Introduktion av E6+ som är 5 punkter mjukare i kompressionen
  • 2009 – Ett utvecklat mantellager som reducerar spinntalet. Kompressionen minskad med ca 8%
  • 2011 – Ingen större förändring förutom dimpelsystemet (”dual-dimples” istället för konventionella)
  • 2013 – mjukare skal (ca 3%) och en utveckling av dimpelsystemet) från 330 till 326 st samt 6% större. Detta bidrog till mer lyft i bollbanan och mindre luftmotstånd. Kort sagt, bättre areodynamiska egenskaper.
  • 2015 – Inga större förändringar. Endast återigen dimpelsystemet. Man införde ”Web Dimple Technology” vilket ökade täckytan med 10%. Skulle ge en något mer penetrerande bollbana. Logotyp-trycket förekommer både som text och som ”B” under perioden 2015-2017.
  • 2017 ersätts E6 med E6 Soft.

Bridgestone E6 finns att köpa här

Dela: